Privacyverklaring

De schrijver en beheerder achter “Mama’s Jungle” is Lori Fisscher – van Luijn, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel Mama’s Jungle

Het gros van de artikelen gaat over dingen die ik meemaak of uitzoek. In het kader van moederschap en een groene lifestyle. En een beetje daar omheen. Ik schrijf voor de fun, voor mezelf en jij leest lekker mee. Waar kan, doe er zeker je voordeel mee. Maar alsjeblieft, verleen er geen rechten aan. Doe vooral je eigen ding en wat voor jou goed voelt 😉

Samenwerkingen en sponsoring

Soms heb ik een samenwerking of krijg ik artikelen gesponsord. In dit geval staat er altijd een * achter de titel. Dan weet je dat alvast, gewoon lekker vooraf. Ik probeer de samenwerkingen zo relevant mogelijk te houden, soms met een klein uitschietertje naar wat minder relevant. Als er geen andere naam vermeld staat in de inleiding, is het artikel altijd door mij geschreven.

Privacyverklaring: Welke gegevens verzamelt Mama’s Jungle?

In het kader van minimaliseren, verzamel ik zo weinig mogelijk. Maar uiteindelijk heb je toch meer dan je denkt. Gelukkig (hum hum) hebben de privacyverklaring (AVG) en moeten we verplicht de balans opmaken. Ik verzamel dus de volgende gegevens, en waarom lees je daaronder.

  • Je naam
  • Je e-mailadres / IP-adres
  • Soms telefoonnummer en je woonadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken & met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Je plaatst een reactie

Je reactie onder een blogpost bestaat uit je naam, e-mailadres en eventueel website. Hieraan zit je IP adres gekoppeld. Deze gegevens blijven hier staat tot dat het artikel wordt verwijderd of Mama’s Jungle wordt opgeheven. Ze staan tot die tijd ook bij mijn webhost (Antagonist) op de server.

Je meldt je aan voor mijn nieuwsbrief

Helaas heb je dan nog nooit een echte nieuwsbrief gehad (Whoops sorry), maar wel een reminder indien ik een nieuw artikel heb geschreven. Deze gegevens blijven hier staat tot je je uitschrijft of Mama’s Jungle wordt opgeheven. Ze staan tot die tijd ook bij mijn webhost (Antagonist) op de server.

Je doet mee met een winactie

Idem als het plaatsen van een reactie. Plus, als je de winnaar bent (Jippyjajeee), zal ik of het desbetreffende (externe) bedrijf je vragen om je adresgegevens voor het gewonnen item. Ik ben niet verantwoordelijk voor externe bedrijven. Mocht je in hun adresbestand komen of een nieuwsbrief ontvangen, dan verwijs ik je naar hun privacyverklaring, waarin je het recht hebt om jouw gegevens te laten verwijderen 🙂

Jouw naam vermeld ik mogelijk in het artikel zelf. Zodat iedereen weet dat er een eerlijke winnaar is. Verder staan jouw e-mailadres en adres niet op mijn website online (en deze gegevens zijn ook zeker niet voor derden bedoeld!!). Jouw e-mailadres en adres staan wel opgeslagen op de server en in mijn e-mailprogramma (hotmail). Dit is voor als er iets niet goed is gegaan. Deze gegevens blijven hier staat tot je je uitschrijft of Mama’s Jungle wordt opgeheven. Ze staan tot die tijd ook bij mijn webhost (Antagonist) op de server.

Websitelezers jonger dan 16?

Mama’s Jungle heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mamasjungle@hotmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mama’s Jungle verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Gegevens worden enkel gebruikt voor de hierboven benoemde doelen.

Wil je je gegevens inzien of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Stuur mij wat je verwijderd wilt hebben. Stuur daarbij ook een kopie van je identiteitskaart/ paspoort. Het zou een beetje lullig zijn als iemand anders al jouw reacties wilt laten verwijderen. Ik probeer je gegevens zo snel mogelijk te verwijderen (en indien je gezicht op een foto staat, zal ik deze blurren of verwijderen), maar dit gebeurt sowieso binnen 30 dagen.

Hoe kun je je gegevens zoals naam, e-mailadres, adres, website, reactie op mijn site verwijderen?

  1. Stuur een e-mail naar mamasjungle@hotmail.com;
  2. Voeg een kopie van je paspoort/ ID toe, zodat ik weet dat het om jou gaat;
  3. Vertel om welke gegevens het gaat;
  4. Binnen 30 dagen is dit in orde;
  5. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Welke cookies verzamelt Mama’s Jungle

Ik zal je alle uitgekauwde koekie-grapjes besparen, maar ik snap dat je inmiddels misselijk bent van al die acceptaties die je over en nergens moet doen. Let it be 🙂

Ik kan je vertellen dat ik geen affiliaties, google-analytics of reclamebanners heb op Mama’s Jungle. Mocht dit veranderen in de toekomst, dan vindt je hier de transparante, betreffende en benodigde informatie.

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe is Mama’s Jungle beveiligd?

Mama’s Jungle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zoals moeilijke wachtwoorden, een SSL-verbinding en Anti-Spam plugins.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mamasjungle@hotmail.com