kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap

Zal ik de nieuwe kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap wel of niet nemen?

Er wordt sinds 2001 tegen kinkhoest ingeënt vanaf de leeftijd van twee maanden. Vanaf 2017 wordt er in Nederland ook een kinkhoestvaccinatie aangeboden in de zwangerschap. Ik heb veel vragen. Net als in het artikel over je kindje wel of niet vaccineren. Want hoe veilig en effectief is de kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap nu daadwerkelijk?

De hoofdreden van het vroeg starten met de kinkhoestvaccinatie is gebaseerd op de hoop om het risico op kinkhoest bij baby’s te voorkomen.

Hoe zit dat nu precies met kinkhoest

Kinkhoest is een bacteriële infectie

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie (Bordetella Pertussis). Deze bacterie zit in het slijmvlies van de ademwegen en scheidt daar gifstoffen af. Er ontstaat taai slijm en er treden hoestbuien op. Besmetting gaat via uitgehoeste speekseldruppeltjes.

Ernstige hoestbuien of een milde vorm 

Kinkhoest begint vaak met een lichte hoest, verkoudheid of koorts dat 1-2 weken duurt. Daarna is er een periode van 2-3 weken met typische en soms heftige hoestbuien, waarbij er soms gespuugd wordt. In het derde stadium wordt er nog veel gehoest met slijmvorming. Deze fase van genezing duurt 4-8 weken.

Vaak maken kinderen, en zeker volwassenen, kinkhoest in een milde vorm door. Dit geldt voor zowel gevaccineerden als ongevaccineerden. De diagnose wordt zeer vaak niet gesteld. Men schat dat er jaarlijks 6,6% van de bevolking kinkhoest heeft (met of zonder verschijnselen).

Besmettelijk binnen een straal van 3 meter

Kinkhoest is vanaf de eerste symptomen tot 4 weken erna besmettelijk. De besmetting vindt vooral plaats binnenshuis/-kamers. De incubatieperiode (van besmetting tot ziek worden) duurt twee weken.

Het vermoeden bestaat dat kinkhoest-antistoffen van de moeder, geen bescherming bieden tegen kinkhoest bij de baby. Alle (gevaccineerde en ongevaccineerde) kinderen en volwassenen kunnen de kinkhoestbacterie onder de leden hebben en dus verspreiden. Kinkhoest komt regelmatig als epidemie voor in Nederland. Maatregelen zoals vaker vaccineren hebben er niet toe geleid dat dit verdwijnt of minder wordt.

Het allerbeste advies: Houd de eerste zes levensmaanden alle hoestende kinderen en volwassenen op een ruime afstand van de baby, minimaal 3 meter.

Help mijn baby heeft kinkhoest

Baby’s onder de drie maanden worden meestal opgenomen in het ziekenhuis om ze goed in de gaten te houden. Alleen in de beginfase kan het nuttig zijn om antibiotica te nemen. De reguliere geneeskunde past verder geen therapie toe. Alternatieve geneeswijze richt zich op de ondersteuning in het ziekteproces.

De gevaarlijkste complicatie van kinkhoest was vroeger longontsteking. Andere mogelijke complicaties van kinkhoest zijn ademnood, stuipen en hersenbeschadiging. Sinds antibiotica, hygiëne en een betere weerstand zijn er nagenoeg geen sterfgevallen meer (maximaal 0-1 per jaar, de afgelopen 10 jaar).

De kinkhoest vaccinatie heeft óók bijwerkingen 

Kinderen krijgen 4x een kinkhoest vaccinatie aangeboden (de combinatie DKTP injectie) en 1x op vierjarige leeftijd een herhaalvaccin (DKTP).

In de bijsluiter worden de volgende mogelijke complicaties genoemd van de kinkhoestvaccinatie. Binnen 48 uur kunnen optreden: roodheid, zwelling en pijn op de plaats van injectie. Verder: koorts, buitensporig huilen, braken, diarree, verminderde eetlust en rusteloosheid. Huidontsteking, hoesten, bronchitis, infectie van de bovenste luchtwegen, middenoorontsteking, ademhalingsstoornis. In zeldzame gevallen zijn ernstige reacties zoals collaps (bewusteloosheid) of convulsie (stuiptrekkingen) waargenomen. Andere vervaardigers van het kinkhoestvaccin noemen meer bijwerkingen: hersenschade, shock, convulsies, trombocytopenie, collaps, zenuwaandoeningen, autisme, apneuperioden, en wiegendood (SIDS).

Sowieso geen levenslange immuniteit

Het doormaken van kinkhoest geeft geen levenslange immuniteit. Door het verloop van de ziekte onder kinderen, worden volwassenen “geboost”. Die worden dan een beetje ziek en maken weer nieuwe, beschermende antistoffen aan.

De kinkhoestvaccinatie geeft ook geen levenslange immuniteit. Ook hier geldt dat een booster nodig is, zoals een herhaalvaccinatie.

Is een kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap de oplossing?

Waarom al een kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap?

Zoals je hierboven kan lezen, geeft zowel het doormaken van kinkhoest als het krijgen van de kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap géén levenslange immuniteit. Moeders geven geen specifieke kinkhoest bescherming door (zoals bij veel andere ziektes wel het geval is).

Daarnaast geven kinkhoestvaccinaties volgens het Ned. Handboek voor JGZ,1996 pas enige tijd na de derde vaccinatie (op de leeftijd van 4 maanden) voldoende immuniteit. Dan is de gevoeligste periode voor complicaties bijna voorbij.

En omdat kinkhoest voornamelijk risicovol is bij kleine baby’s, is een kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap een mogelijke oplossing.

Heeft de baby dan wél voldoende antistoffen?

Als je de kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap krijgt, maakt je lichaam antistoffen aan. Deze antistoffen komen via de navelstreng bij de ongeboren baby. Als de baby geboren is zijn er dus antistoffen in zijn lichaam aanwezig. Het RIVM denkt hierdoor 100 van de 128 ziekenhuisopnames vanwege kinkhoest bij kinderen jonger dan 5 maanden te voorkomen. Critici vragen zich af of de aanwezigheid van deze antistoffen voldoende is en daadwerkelijk bescherming biedt.

Stel dat het werkt, is het dan ook veilig?

Valt een kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap onder de geneesmiddelen? Daarover verschillen de meningen. Geneesmiddelen worden zo weinig mogelijk gegeven aan zwangere vrouwen i.v.m. mogelijke bijwerkingen en om het feit dat effectiviteitsstudies niet gedaan mogen worden op zwangeren en baby’s.

Mogelijke bijwerkingen van de kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap

Lareb is de officiële organisatie voor het melden van bijwerkingen na vaccinaties. Zoals bij alle inentingen kunnen er milde bijwerkingen worden verwacht zoals slaperigheid, hoofdpijn en plaatselijke reacties zoals roodheid, zwelling en pijn op de injectieplaats. Maar ook mogelijk zijn koortsstuipen, verkleurde armen of benen, collaps reacties (wegrakingen), breath holding spells (bewustzijn verliezen), huidafwijkingen, reacties bij verminderde afweer. Zeer zeldzame bijwerkingen die kunnen voorkomen bij verhoogde gevoeligheid zijn: acuut allergische (anafylactische) reacties en tekort aan bloedplaatjes.

(Note: over bijwerkingen bij de baby in je buik door deze vaccinatie heb ik niks kunnen vinden. Is dat niet onderzocht of zijn die er niet? Ik weet het niet. Toevoegen zijn welkom in de comments onder dit artikel)

Feit: je krijgt altijd een combi-vaccin

Er bestaat geen los vaccin alleen voor kinkhoest. Als je je als zwangere wilt laten inenten tegen kinkhoest, krijg je dus altijd een combinatie vaccinatie toegediend. De combinatie bestaat uit: kinkhoest, difterie en tetanus, en afhankelijk van het vaccin ook polio). Zijn deze inentingen en (hulp)stoffen ook nodig en veilig tijdens de zwangerschap?

Verder onderzoek: waar haal je je informatie vandaan?

Het RIVM* (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is een overheidsinstelling en zet zich in voor de maatschappelijke gezondheid. De NVKP* (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken) geeft onderbouwde kritiek op vaccineren en geeft meer verdieping op de vaccinatie uitleg door het RIVM. Lareb* is de officiële organisatie die gaat over de erkende vaccinatiebijwerkingen. Besluit je tot vaccineren dan kun je terecht bij het consultatiebureau*. Op Vaccinvrij* kun veel lezen over de geschiedenis van vaccineren en wat je kunt doen als je besluit om niet te vaccineren.

Volg tot slot je moedergevoel (instinct). Alleen op die manier kun je achter je keuze staan, want ook hier is er geen goed of fout antwoord.

Hopelijk brengt deze informatie je wat verder! Respectloze reacties verwijder ik zonder pardon. Meningen, aanvullingen, nuanceringen en feedback zijn van harte welkom in de comments. 

*Bronnen

 1. RIVM: kinkhoest vaccinatie in de zwangerschap
 2. NVKP: dossier kinkhoest
 3. NVKP: informatie kinkhoest
 4. Lareb.nl: vaccinatie bijwerkingen
 5. Consultatiebureau
 6. Vaccinvrij

Post Author: Lori

12 reacties op “Zal ik de nieuwe kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap wel of niet nemen?

  Martin de Munck

  (16 januari, 2018 - 12:04 PM)

  Als je op zoek bent naar een alternatief voor vaccinaties zou je kunnen denken aan homeopathische profylaxe.
  …Martin de Munck schreef als laatst…Vaccinaties geven een 4 maal grotere kans op leerproblemen, ADHD en autismeMy Profile

  Martin de Munck

  (16 januari, 2018 - 12:02 PM)

  Als alternatief voor vaccinaties zou je kunnen denken aan homeopathische profylaxe.

  Villa BlaBla

  (20 februari, 2017 - 11:13 AM)

  Het is een moeilijke discussie. Ik heb me vlak na de zwangerschap laten vaccineren tegen kinkhoest. Dat is nu zo’n zes jaar geleden. Inmiddels krijgen de meeste vrouwen hier in België een vaccinatie tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap, als ik me niet vergis. Hier in de buurt is enkele jaren geleden een baby van enkele weken overleden aan kinkhoest. Het is en blijft een erg moeilijke beslissing wat het beste is…
  …Villa BlaBla schreef als laatst…Weg ermee: alle snoep in één keer… BUITEN!!My Profile

   Lori

   (25 februari, 2017 - 1:45 PM)

   In het België wordt het inderdaad ook al langer gedaan. En ja, zeker een moeilijke kwestie. Ik merk dat er in NL veel weerstand is (zo ook bij mijzelf) om te enten tijdens zwangerschap.

  Gerard

  (17 februari, 2017 - 8:29 AM)

  Vanwege het falen van het kinkhoestvaccin ( zie ook persbericht RIVM over falende kinkhoestvaccin dec 2014)zijn in het verleden meerdere trucjes uitgehaald op het huidige vaccin toch te blijven gebruiken. Eerst is het vaccin iets aangepast naar a-cellulair, herhalingsvaccinatie op latere leeftijd, vervroeging is het RVP schema naar 2 maanden na geboorte, En nu dus bij zwangere vrouwen.
  Het RIVM geeft zelf ook aan dat het een falend vaccin is en er eigenlijk een ander kinkhoestvaccin zou moeten komen. PM De kinkhoestbacterie welke in het vaccin gebruikt wordt circuleert niet meer binnen Europa, deze eis gemuteerd naar ander type kinkhoestbacterie.
  Zie ook vaccinfalen RIVM.

   Lori

   (18 februari, 2017 - 8:52 AM)

   Het meest verbazende na het onderzoeken van dit alles was inderdaad eigenlijk dat de kinkhoestvaccinatie helemaal niet werkt zoals we hoopten. Want het doel: kinkhoest bij baby’s voorkomen is tot nu toe niet gelukt. En daarnaast zijn de kinkhoest epidemieën helemaal niet minder. Ik vraag mij dan ook sterk af of een kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap nu wel ineens de oplossing is.

  Corine

  (16 februari, 2017 - 4:35 PM)

  Wat wordt er toch een onzin verzonnen. Al die hulpstoffen in een vaccinatie zijn Ontzettend gevaarlijk, zo gegund mogelijk leven in je zwangerschap maar wel gif in laten spuiten. Geen rare vergelijking is overigens dat zwangere/drachtige dieren NIET gevaccineerd morgen worden maar zwangere vrouwen willen we het liefst vol spuiten, juist….

   Lori

   (18 februari, 2017 - 8:57 AM)

   Dat staat inderdaad in sommige bijsluiters van dierenvaccinaties, dat drachtige dieren niet ingeënt mogen worden. Heel frappant dat we het wel bij mensen gaan doen dan.

  Eva

  (16 februari, 2017 - 2:42 PM)

  PS Is er een 20+er die na het RVP ooit nog een booster heeft gehaald?! 😀

   Lori

   (16 februari, 2017 - 7:48 PM)

   Nee en eigenlijk zijn alle volwassenen gewoon vatbaar voor kinkhoest om het even zo te zeggen. De kinkhoestepidemieën zijn ook niet minder sinds de vaccinatie überhaupt bestaat..

  Eva

  (16 februari, 2017 - 2:40 PM)

  Ik zou eerder voor een homeopatische benadering kiezen. Met bv Drosera kun je heel wat doen (al dan niet onder begeleiding van een goede homeopaat). Als je niet vaccineert, loop je (en de baby) ook geen risico op vaccinatieschade. Er zijn verschillende gevallen van zwangere vrouwen die hun baby verloren na vaccinatie. Zie de testimonials door het VAXXED-team. Een ander puntje is de diagnose: die is niet altijd duidelijk. Ik ben ingeënt volgens het RVP maar kreeg een tijdje terug -vermoedelijk- kinkhoest. De huisarts vond het niet nodig om het te laten testen voor uitsluitsel. Waarom dan wel uit gemak die prik zetten? #safetyfirst

   Lori

   (16 februari, 2017 - 7:49 PM)

   Hi Eva, bedankt voor je toevoeging. Homepatische benadering is inderdaad ook een mogelijke optie. Maar zou je dit dan alleen voor kinkhoest doen of ook voor andere ziekten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.